Integritetspolicy

HUR BEHANDLAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?
När du handlar från en webbutik, vår eller någon annan, så lämnar du ifrån dig information om dig själv. Var du bor, vilken e-postadress du har och vad du handlar. Här beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter.

Grunden i allt vi gör är att behandla våra kunder som vi själva vill bli behandlade, alltid. Det gäller även när det kommer till information.

Vi hoppas att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vill fortsätta handla dina produkter hos oss.

GDPR – DINA RÄTTIGHETER
General Data Protection Regulation är en EU-förordning som reglerar hur vi får bethandla personuppgifter. Den ersätter PUL (personuppgiftslagen) från och med 25 maj.

Du kan läsa mer om lagen och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

SAMMANFATTNING AV VÅR INFORMATIONSHANTERING
Vi samlar in så lite information som möjligt. Den information vi samlar in är den information som krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig och för att du ska kunna fullgöra ditt åtagande mot oss (alltså betala för din beställning).

Dessutom behöver vi såklart veta vilka produkter du beställer och vi behöver din e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig med leveransbesked, ändrad information osv.

HUR ANVÄNDER VI DEN HÄR INFORMATIONEN?
Vi använder informationen för att expediera din beställning. Vi använder din e-postadress för att kunna skicka information till dig om du begärt det.

VARFÖR SPARAR VI INFORMATION?
Vi sparar information av bokföringstekniska skäl. Vi behöver kunna redovisa underlag för skattemyndigheten. Du kan skapa konto på www.villingen.nu och se dina tidigare beställningar.

TA BORT DIN INFORMATION FRÅN VÅR DATABAS
Den information vi sparar finns bara som underlag för den ekonomiska transaktionen och behålls av legala skäl och kan därför inte raderas.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@villingen.nu

VILKA SYSTEM HAMNAR DINA UPPGIFTER I?
När du beställer hos oss går din order igenom flera steg för att vi ska kunna behandla och skicka dina varor till dig.

Följande system/leverantörer jobbar vi med och din information kan komma att behöva behandlas av några av dessa.
One.com – domän, mail och webbhotell

Din beställning hamnar i en databas där vi och One.com tekniker har tillgång till. One.com förvarar informationen åt oss men behandlar den inte på något sätt utan vår tillåtelse och utan att vi begär det.

I beställningen finns information om vilka produkter du beställt av oss samt adressen för eventuell leverans.

E-post meddelande om att vi mottagit din order och när vi skickat din order skickas direkt från vår e-handelslösning som ligger på webbhotellet.

AFFÄRSSYSTEM
Vi sparar informationen i enlighet med bokföringslagen där man kan läsa följande: ”De ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.”

DATASKYDDSANSVARIG
En av våra delägare är dataskyddsansvarig och ansvarar för att alla medarbetare är insatta i hur vi bearbetar information.
Vill du ta kontakt med vår dataskyddsansvarig kan du maila till: info@villingen.nu.

COOKIES
Vi använder cookies. Det gör vi för att kunna lagra dina varor i din varukorg.

Vi använder dessutom Googles tjänster ”Google Analytics”. Även dessa tjänster använder Cookies. Här kan du läsa mer om vad det betyder för dig.

INFORMATION TILL ANDRA AKTÖRER
Vi lämnar aldrig ifrån oss din information till någon annan (utom ovan nämnda som krävs för att fullgöra vårt åtagande mot dig).
Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

DINA RÄTTIGHETER
Du har flera rättigheter i och med GDPR. Vi har alltid respekterat våra kunder så för oss spelar det inte så stor roll förutom att det nu är lagkrav.

Du har rätt att bli bortglömd/raderad.
Du har rätt till registerutdrag.
Du har rätt att få eventuella uppgifter rättade.
Du har rätt till dataportabilitet.
Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter.
Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen.

Detta dokument kan uppdateras, allt eftersom lagen utvecklas.